romanpavelka.cz

Personal web page of Roman Pavelka, software engineer

Agilní vývoj a testování

Lekce 1: Agilní vývoj - Kanban, Scrum, role QE, TDD, ADT, JIRA

Lekce 2: Moderní metody softwarového inženýrství - CI/CD, Git, GitLab, Jenkins, Docker, Twelve-Factor App methodology

Lekce 3: Dokumentace, Markdown, Confluence, Jira

Lekce 4: Java a IntelliJ IDEA

Poznámky

Roman Pavelka, 2020