České právo

Wikipedie: právní odvětví

Ministerstvo průmyslu a obchodu: Podpora podnikání » Živnostenské podnikání

Smlouvy

Při smlouvách, kterých se účastní nepodnikatel, se smlouvy řidí Občanským zákoníkem. Od 1.1.2014 platí nový Občanský zákoník, který má celkem 3081 paragrafů a dělí se do pěti částí:

  1. Obecná část (§ 1 až 654)
  2. Rodinné právo (§ 655 až 975)
  3. Absolutní majetková práva (§ 976 až 1720, zahrnuje věcná práva a dědické právo)
  4. Relativní majetková práva (§ 1721 až 2990, zahrnuje závazkové právo)
  5. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§ 2991 až 3081)
zdroj: Wiki[cs]: Občanský zákoník (Česko, 2012)

Smlouvy patří pod Relativní majetková práva.

Smlouva o dílo

Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník, Část čtvrtá, hlava II, Díl 8: Dílo (§ 2586 - § 2635)

Vzor

Daně

DPH se platí až při větších objemech (1 mil. měsíčně)

ZDP = zákon o dani z příjmu, daně z příjmu:

2013,2014: Sazba daně z příjmů je 15 % pro všechny příjmy (po odečtení výdajů u příjmů, kde je to možné, například z podnikání). zdroj: www.jakopodnikat.cz

Finanční účetnictví vs Manažerské účetnictví

Ochrana osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zdravotní pojištění

Zdravotni pojisteni plati: stat, zamestnanec, zamestnavatel, OSVC a nebo kdo bydli na uzemi CR

Předpis č. 48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Předpis č. 592/1992 Sb.Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

OSVC, zamestnavatele a zamestnanci (i dohoda o provedeni prace, nikoliv vsak smouva o dile).

589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení